Snel naar:

Teamscholing Neurorevalidatie op locatie (TSNR)

Algemene informatie
Het ITON biedt een teamscholing Neurorevalidatie, bestaande uit 4 afzonderlijke modules van 3 dagen (totaal 12 dagen). NB: ook de cursus Pijn (5 dagen) kan als teamscholing op locatie gegeven worden. In overleg kunnen ook andere ITON-cursussen op locatie gegeven worden.

VOORDELEN VAN EEN TEAMSCHOLING OP EEN RIJTJE
Het organiseren van een teamscholing op locatie kan een instelling vele financiële en inhoudelijke voordelen opleveren:

  • de kosten zijn veel lager dan het individueel laten scholen van hetzelfde aantal deelnemers (zie rekensom hieronder).
  • door de opbouw in 4 modules kan de investering over een langere periode gespreid worden.
  • het inhoudelijk rendement is groter aangezien alle relevante disciplines deelnemen.
  • door de modules over een langere periode te spreiden wordt de samenwerking tussen disciplines bevorderd en is het beter mogelijk de leerstof in de praktijk te implementeren.
  • het team schakelt over van multidisciplinaire naar interdisciplinaire werken; dit betekent dat “met vereende krachten” en vanuit een consensus aan hetzelfde probleem (van de patiënt) wordt gewerkt.
  • tegenstrijdige aanpak en informatie ter opzichte van de patiënt wordt verhinderd.
  • de kwaliteit van de zorg wordt gemaximaliseerd: de patiënt staat steeds centraal.
  • de instelling kan in overleg met het ITON bepalen waar de accenten komen te liggen

Een rekensom (vb teamscholing Neurorevalidatie)
Een revalidatiecentrum stuurt ieder jaar 2 werknemers naar de ITON-opleiding Neurorevalidatie in Haarlem. Dat kost € 8.100 per jaar. Scholing van 25 werknemers duurt meer dan 12 jaren en heeft dan € 101.250.- gekost.
Wanneer dit revalidatiecentrum voor 25 werknemers een teamscholing organiseert die over 2 jaren wordt gespreid, zijn in 2 jaar 25 mensen geschoold voor een totaalbedrag van € 22.800.- (= € 11.400.- per jaar).

Een teamscholing heeft een ander karakter dan de cursussen op het ITON in Haarlem gegeven worden. Bij de cursussen in Haarlem staat de deskundigheidsbevordering van de individuele deelnemer centraal. Het ingangsniveau is in het algemeen hoger (HBO, academisch), er wordt dieper en meer specialistisch op de stof ingegaan en wetenschappelijke (vaak Engelstalige) artikelen worden bestudeerd. Gastdocenten/experts op bepaalde gebieden leveren specifieke bijdragen.

Bij de teamscholingen ligt minder accent op wetenschappelijke achtergronden, maar gaat het meer om het verwerven van een gemeenschappelijk gedachtegoed, het gezamenlijk leren maken van een probleemanalyse en leren ontwerpen van een behandelplan. Dit zal het functioneren in de praktijk van een behandelteam en de kwaliteit van de zorg ten goede komen.

Accommodatie
De instelling dient te beschikken over een ruime gehoorzaal/leslokaal, met voldoende tafels en stoelen. Standaard moet aanwezig zijn: beamer, laptop, schoolbord/whiteboard/flap-over, dvd-afspeelapparatuur met voldoende groot beeldscherm en goede geluidsversterking.

Het belang van een goede accommodatie kan niet genoeg benadrukt worden. Apparatuur-problemen, te kleine of slecht-ventileerbare ruimte etc. hebben een negatieve invloed op concentratie en motivatie. Ook moet gewaakt worden voor geluidsoverlast vanuit belendingen (bijv. verbouwingen).

Een gezamenlijke lunch geeft de gelegenheid tot meer informeel contact en versterkt het groepsgevoel. Wij vragen daarom de instelling deze lunch zonder verdere kosten aan de deelnemers aan te bieden. Tenslotte is het prettig wanneer een scholing van deze intensiteit enigszins in stijl wordt afgesloten, bijv. met een drankje op de laatste dag.

Groepssamenstelling en grootte
Teamscholingen zijn in principe voor meerdere disciplines bedoeld. Niet de discipline, maar het probleem van de patiënt staat centraal. Belangrijk is dat geen relevante disciplines ontbreken. De groepsgrootte is maximaal 25. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Contactpersoon
Voor een goede voorbereiding en verloop is het nodig dat één van de deelnemers als een vaste contractpersoon fungeert. Deze is dan verantwoordelijk voor de organisatie binnen de instelling (zaal, A-V middelen, lunch, afsluiting etc.) en dient als aanspreekpunt voor de ITON-docenten.

Kosten
Richtprijs is de ITON-dagprijs van € 1.900.-. Deze prijs geldt voor medewerkers van de eigen instelling en is inclusief reiskosten, wanneer de reistijd per dag niet meer dan 2 uren is. Bij grotere reisafstanden, noodzakelijke hotelovernachtingen, grotere groepen en eventuele extra docenten wordt de dagprijs met extra kosten verhoogd. Bij deelnemers uit netwerk of keten of open inschrijving gelden andere tarieven.

Teamscholing Neurorevalidatie:
Kosten per module: 3 x € 1.900,- = € 5.700,-
Kosten gehele teamscholing: 4 x € 5.700,- = € 22.800,-

Teamscholing Pijn: 5 x € 1.900,- = € 9.500,-

Gang van zaken
Indien U naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, kunt U met het ITON contact opnemen. Eventueel kan dan een afspraak gemaakt worden om de mogelijkheden met U te bespreken. Wanneer de instelling in principe akkoord is met opzet, programma en kosten, kan het ITON een concrete offerte doen.

Brochure teamscholing Neurorevalidatie

Klik hier om deze pagina te printen