Snel naar:

Hersen-Herstel Poster

Een beroerte of hersentrauma is voor patiënt en familie vaak een drama. De ontreddering is voor een deel terug te voeren op onwetendheid: op scholen wordt veel onderwezen, helaas weinig tot niets over hersenbeschadiging en de gevolgen daarvan. Dat is eigenlijk merkwaardig gezien de omvang van het probleem: in Nederland leven minstens 300.000 mensen (1 op de 50) met de merkbare gevolgen van een (kleine of grote) beroerte of hersentrauma (waaronder ook hersenschudding).!

De opvattingen onder leken variëren van “Eenmaal laesie, altijd gestoord”: doemdenken, tot “Als je maar oefent, komt alles weer goed”: valse hoop. Juist daarom is het van groot belang de patiënt en familie een realistisch idee te geven over de mogelijkheden van herstel. In de huidige praktijk zijn er steeds weer patiënten die, tegen alle verwachting in, redelijk tot goed herstellen en hun leven weer oppakken: dat stemt tot nadenken! Daarbij komt dat we nu (eindelijk!) tot het inzicht gekomen zijn dat ons brein zeer plastisch is en over diverse herstelmechanismen beschikt: dat inspireert tot een doortastende aanpak! Het is echter lastig om individuele voorspellingen te doen, want vele en uiteenlopende factoren spelen een rol, zoals genetische diversiteit, leerervaringen, cognitieve factoren, motivatie, geduld, ondersteuning. Eén van die factoren is kennis en inzicht: wanneer de patiënt weet dat er herstelmogelijkheden zijn, zal hij daar moed uit kunnen putten. Neem daarom rustig de tijd om aan de hand van deze Hersen-Herstel Poster de mogelijkheden uit te leggen.

2131329_ITON_Hersen_Herstel_Poster_A4

Klik hier om deze pagina te printen